TURVALLISUUSASIAKIRJA

1. YRITYKSEN PERUSTIEDOT
Kuusikorven HevostilaKärpännokantie 58, 23100 MYNÄMÄKImia@kuusikorvenhevostila.comY-tunnus 1464439-2Perustettu 1997 Yläneelle, Mynämäelle yritys siirtynyt 2005

2. YRITYKSEN TOIMENKUVA
Kuusikorven hevostila tarjoaa ohjattuja ratsastustunteja, hevosleirejä, ohjattuja kursseja hevosten hoidosta sekä käsittelystä, tallipaikkojen vuokrausta.

3. TURVALLISUUDESTA VASTAAVA HENKILÖ: Mia Käri 040 5802892
Turvallisuusasiakirja, hevostilan turvallisuus, ensiapuvastaava (EA1 & EA2) , hygieniapassi, tallin sekä hevosten hoidosta vastaava, ratsastuksen ohjaaja
VARAHENKILÖ:Anna-Liisa Käri 0400 226453

4. YRITYKSEN ASIAKKAAT SEKÄ ASIAKASRYHMÄT
Yritys tarjoaa palveluita kaiken ikäisille henkilöille. Asiakaskunta koostuu kaikentasoisista sekä ikäisistä lapsista ja nuorista. Kuusikorven hevostila tarjoaa yhteistyössä koulujen kanssa liikunta- ja teemapäiviä. Kuusikorven hevostila vuokraa tallipaikkoja yksityishenkilöille. Tallipaikan vuokranneet asiakkaat ovat ohjeistettu tallin turvallisuussääntöihin vuokrasopimusta tehdessä. Päihteiden käyttö on kielletty koko tallialueella.


5. OSALLISTUJIEN OPASTAMINEN JA VALVONTA
Yrityksen internet sivuilta: www.kuusikorvenhevostila.com on laadittu ohjeet ratsastustunnille tulijoille. Kesäleirille tulijat saavat varausmaksun maksettuaan kotiin kirjeen, jossa ohjeet leirille varattavista välineistä. Leirikirjeessä on myös mukana yleisiä turvallisuus- ja käyttäytymisohjeita, joita leirin aikana noudatetaan. Kirjeessä kerrotaan ohjeita leiriläisten vanhemmille leirin aikataulusta, vierailumahdollisuuksista sekä vanhemmilta pyydetään lupa alaikäisen leiriläisen kuljettamiseen autolla.Leiriohjaajat valvovat sääntöjen noudattamista ja mahdollisiin poikkeamiin puututaan. Leiriläisille pidetään alkuperehdytys, jossa kerrotaan alueesta, tallin säännöistä sekä ohjeistetaan vaaratilanteita varten. Leiriläisten kanssa käydään läpi toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteessa. Hätäpuhelun soittaminen, kokoontumispaikka sekä jauhesammuttimien käyttö.Alkuperehdytyksen aikana varmistetaan, että leiriläisillä on leirin yhteyshenkilöiden puhelinnumerot. Ratsastustunnille sekä maastoratsastukselle osallistuu enintään kuusi ratsukkoa kerrallaan. Kesäleirien maastoratsastuksilla on mukana yksi täysi-ikäinen ratsain.

6. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA ASIAKASTURVALLISUUS
Ratsastusurheiluun sekä hevosten kanssa toimimiseen liittyvät riskit ollaan pyritty minimoimaan opastamalla sekä perehdyttämällä asiakkaita ennen ratsastustunnille tuloa, sekä valvomaan hevosten kanssa toimintaa.Pimeään aikaan ei suoriteta maastoratsastusta. Ratsastuskentälle on asennettu koko kentän kattava valaistus. Pimeään aikaan piha-alueella on valaistus.Toiminnassa huomioidaan sääolosuhteet. Jos sääolosuhteet muodostavat tapaturmariskin toiminta keskeytetään tai perutaan. Tälläisiä tilanteita voi olla esim. Kova tuuli, ukkonen, lumi/jää, ym. Ambulanssia vaativat tapaturmat ilmoitetaan erillisen ohjeen mukaan TUKES: lle. Piha-alueella hevosen kanssa kulkeminen minimoidaan.Hevosten tarhoihin tai laitumille asiattomasti meneminen on kielletty. Ajoneuvolla ajo tallialueelle on sallittua vain kuormauksen ja lastauksen ajaksi. Ajoneuvot tulee pysäköidä pysäköintialueelle. Tallialueella liikkuu traktori.Kuusikorven hevostilalla noudatetaan turvallisuutta edistävää siisteyttä ja järjestystä. Tavarat palautetaan omille paikoilleen sekä jokaisella hevosella/ ponilla on omat varusteet. Varusteen rikkoontuessa se vaihdetaan uuteen. Hevosten/ ponien varusteet tarkistetaan ennen jokaista ratsastustuntia ratsastusohjaajan toimesta. Hevosten ja ponien käsittelyssä noudatetaan hyviä hevosmiestaitoja. Käsittelyssä havaittuihin poikkeamiin puututaan välittömästi.
Kesäleiriläisille valmistetaan ruoka kotikeittiössä. Elintarvikkeiden kylmä- ja kuumaketjua noudatetaan ja valvotaan.Kuukausittain tarkastetaan jääkaapin ja pakastimen lämpötilat sekä niistä pidetään omavalvontaa.Ruoan valmistajalla on elintarvikepassi ja ruokaa valmistettaessa noudatetaan hygieniavaatimuksia.Tilalle tuleva vesi on omasta kaivosta. Vesi on elintarvikeviraston toimesta tarkastettu ja siitä laadittu laatutodistus. Vesi tarkastetaan joka toinen vuosi elintarvikeviranomaisen toimesta. Erikoisruokavaliot otetaan huomioon, ja leiriläisiltä on pyydetty selvitys mahdollisista erikoisruokavalioista.


 Yleisimpiä riskejä:
• selästä putoaminen -> ruhjeet, lihaskivut, raajojen murtuminen, aivotärähdys
• varpaiden jääminen kavion alle -> kynsien irtoaminen, jalkapöydän murtuma
• hevonen puree tai potkaisee -> vaatteiden rikkoutuminen, ruhjevammat, verenpurkaumat, murtumat, sisäelinvammat
• Muut hevosten aiheuttamat vammat –> liukastumiset, kaatumiset, törmäilyt
• Lastauksessa/purkamisessa -> ruhjeet käsissä, puristumisvammat, mustelmat, murtumat
• Salaman isku -> tulipalo, toiminnan keskeytyminen, ihmishengen menetys
• Ampiaisen/käärmeenpisto -> iho-oireet, anafylaktinen reaktio
Yleisimpien riskien aiheuttamiin seurauksiin on varauduttu EA-koulutuksilla, ylläpitämällä korkeaa turvallisuuskulttuuria, sekä huomioimalla keliolosuhteet.Ensiapuvälineet ja itsehoitolääkkeet pidetään ajantasalla ja puutteet korjataan viipymättä. Tallin ilmoitustaululla on nähtävillä toimintaohjeet hätätilanteiden varalle.

7. RAKENNUKSET SEKÄ ALUE
Kuusikorven hevostilan pinta-ala on 8,36h, josta peltoa 5,68h

1. Päärakennus, kesäleirien aikana ruokailut päärakennuksessa.Päärakennuksen savupiiput nuohotaan kerran vuodessa, nuohouksesta on laadittu tarkastuskirja. Talon eteisestä löytyy leirimökin sekä päärakennuksen sähkökeskukset.
2. Tallirakennus Tallirakennuksen toisessa kerroksessa leiriläisten majoitustilat 2x varustehuone, varustehuoneessa tallin sähkökeskus. hevosten karsinat 19kpl pesupaikka wc/suihkutila tallin eteinen, jossa yksi väliaikaiskarsina
3. Lato, jossa neljälle hevoselle karsinat sekä esteiden säilytystila. Kaksi osaisen ladon toisessa päässä puuvarasto.
4. Ratsastuskenttä, joka myös kokoontumispaikka
5. Parkkipaikka
6. Työvälinevarasto sekä rehuvarasto, tilasta löytyy tarhalankojen sähköpaimen.
7. Hevosten tarhat
8. Leiriläisten käytössä oleva majoitustila, ”Leirimökki” Leirimökin sekä päärakennuksen välissä on grillipaikka
9. Kärpännokantie, pelastustie
10. Hevosten kesälaidun


8. TOIMINNOISSA KÄYTETTÄVÄT ELÄIMET

Vastuuhenkilö: Mia Käri

Ratsastustuntien sekä ratsastusleirien pitoon soveltuvat erikokoiset ponit ja hevoset. Hevosia käsiteltäessä paikalla on täysi-ikäinen valvomassa sekä ohjeistamassa turvalliseen käsittelyyn.Tallipaikan vuokranneita ohjeistetaan turvalliseen toimintaan. Hevostilalla on 19 hevoselle karsinat tallirakennuksessa sekä tilapäiskarsinoita hevostilalla on viisi. Kuusikorven hevostilalla on myös koiria sekä kissa. Omien lemmikkien tuonti tallille luvalla.

TOIMINNOISSA KÄYTETTÄVÄT REITIT

Maastoratsastuksessa käytettävät reitit valitaan ennakkoon jokamiehen oikeuden nojalla. Reitit kulkevat Salavainen- Lemmi kylien sisällä, Mynämäessä.Maastoratsastukselle osallistuvien ratsastajien taso sekä ikä otetaan reittivalinnassa huomioon. Tarvittaessa maastoratsastukselle osallistuu ratsukoille taluttaja/taluttajia.

9. TURVALLISUUSVÄLINEET

Vastuhenkilö: Mia Käri

Varustehuoneessa on asiakaskäyttöön varattuja ratsastuskypäriä. Kypärät tarkistetaan kuukausittain sekä käyttöönoton yhteydessä.. Tarkastustuksista pidetään tarkastuspöytäkirjaa.

Ratsastustunnille sekä kesäleirille osallistujia neuvotaan ottamaan lähtökohtaisesti omat ratsastusvarusteet. Ennen ratsastustuntia ohjaaja tarkastaa varusteet.

Päärakennuksessa, tallin majoitustiloissa, leirimökissä sekä tallissa on palovaroittimet. Palovaroittimien toiminta testataan kerran kuukaudessa. Tarkastuksesta pidetään tarkastuspöytäkirjaa. Palovaroittimista vaihdetaan paristot kerran vuodessa, vaihto merkitään huoltokirjaan.

Alkusammutuskalusto: tallissa on jauhesammuttimia varustehuoneessa oven vieressä, tallin taakse vievän sivuoven vieressä sekä vesipisteen vieressä. Jauhesammutimet tarkastetaan kerran vuodessa ja niistä pidetään huoltokirjaa sekä uusitaan tarvittaessa.

Ensiapuvälineet tarkistetaan leirikaudella ennen jokaista leiriä sekä talviaikana kerran kuukaudessa. Tarkastukset kirjataan. Ensiapuvälineiden käyttöä vaativat tapaturmat merkitään omavalvontapöytäkirjaan. Pöytäkirjan pohjalta tehdään riskikartoitus leirikauden jälkeen syksyisin, jonka pohjalta muutetaan turvallisuusohjeistusta tarvittaessa.Ensiapuvälineet löytyvät tallin yläkerrasta sekä varustehuoneesta.

Tiloissa on taskulamppuja mahdollisten sähkökatkojen varalle. Lamppujen toiminta tarkastetaan kuukausittain.

10. MUUT TOIMINNOISSA KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET

Ratsastustunnille mennessä ratsastajalla tulee olla sopiva vaatetus, ratsastussaappaat tai pienellä korolla olevat kengät, ratsastushanskat, sekä mahdollisesti raippa. Ratsastuskypärän osalta Kuusikorven hevostila suositelee noudattamaan Suomen Ratsastajainliiton ohjeistusta standardi hyväksytyistä kypäristä. Kypärän tulee olla sopiva eikä se saa liikkua ratsastuksen aikana. Raipan käytöstä merkinantovälineenä päättä tunnin pitäjä. Ratsastuksessa suositellaan käytettävän turvaliiviä.

11. TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEITA VARTEN

Tallin ilmoitustaululla on ohjeet sekä puhelinnumerot onnettomuus- ja hätätilanteita varten.Leirille tuleville kerrotaan alkuperehdyksen aikana toimintaohjeet. Alkuperehdytyksen ohjeistusmateriaalina käytetään SPEK:n hätätilanne ohjeistusta, joka löytyy myös tallin ilmoitustaululta. Ohjeesta löytyy tärkeät puhelinnumerot hätätilanteen varalle. Tulipalon syttyessä tallissa, mikäli on turvallista siirretään hevoset tallista tarhoihin tai muuhun turvallisuuspäällikön osoittamaan paikkaan. Varustehuoneen vieressä naulakosta löytyy riimunnarut. Hevosilla on tarhattaessa riimut päässä, tallissa ollessaan riimu roikkuu karsinan ovessa. Leiriläisille opetaan karsinoiden lukitusmekaniikka.

12. TOIMINTAOHJE TULEN KÄSITTELYYN

Tulenkäsittely ainoastaan grillipaikalla. Grillauksen aikana paikalla on täysi-ikäinen valvomassa. Grillipaikalle varataan vesiämpäri tai jauhesammutin alkusammutukseen. Täysi-ikäinen ohjaaja varmistaa tulen sammumisen grillauksen päätyttyä. Ratsastusvaelluksien aikana tapahtuva tulenkäsittely tapahtuu vain yleisiksi grillauspaikoiksi merkityillä paikoilla.


13. ONNETTOMUUS KIRJANPITO JA ONNETTOMUUDEN SYYN TUTKINTA

Ensiapua vaativista onnettomuuksista pidetään kirjaa.Ambulanssia vaativat tapaturmat ilmoitetaan TUKES:lle ohjeistuksen mukaisesti.

14. TURVALLISUUSASIAKIRJAN PÄIVITTÄMINEN JA VASTUUHENKILÖ

Turvallisuusasiakirja päivitetään kerran vuodessa sekä tarkastetaan yhteystietojen paikkansapitävyys. Turvallisuusasiakirjaa säilytetään päärakennuksessa. Tarkastus- sekä huoltopäiväkirjat ovat samassa paikassa.

Turvallisuusasiakirjan vastuuhenkilö: _______________________ Mia Käri